Wednesday, 28 September 2022 19:01

Our Students Win Chess Tournament

Rate this item
(0 votes)

Westminster International University in Tashkent students team has won a chess tournament amongst international university campuses in Tashkent. The tournament was hosted by Plekhanov Russian University of Economics in Tashkent. We congratulate our WIUT students, Sarvarbek Olimjonov, Munira Zokhidova and Sitora Nazarova!